For at kunne begå sig i et digitalt samfund, hvor medierne er så vigtig en del af vores hverdag er det vigtigt at kunne udnytte de nye teknologiske muligheder. Forudsætningen herfor er en vis erfaring med både det at producere og det at kommunikere gennem medierne. At producere med medier er således et vigtigt supplement til den mere analytiske og teoretiske forståelse af medierne – og på denne side formidles forskellige tilgange til dette særlige vekselspil.

Filmproduktion og analyse

Filmproduktion og analyse

I dette materiale gives en introduktion til, hvordan man kan undervise i filmanalytiske færdigheder ved at anvende filmproduktion i undervisningen.
Fag: Dansk. Klassetrin: 4-7 klasse
Få indblik i en 4. klasses arbejde med film ›
Dokumentarfilm - læring gennem produktion

Dokumentarfilm - læring gennem produktion

I dette materiale af Peder Møgelvang gives eksempler på moderne dokumentarformer, og der fortælles om hvordan man gennem arbejde med produktion kan formidle indsigt om denne særlige genre.

Læs om Dokumentarfilm - læring gennem produktion her: