Tv-serien Skam i undervisning
Trailer til Skam

Tv-serien Skam  har nærmest fået kultstatus i Norge og også danskere har opdaget seriens kvaliteter. Serien følger en gruppe gymnasieelever i Oslo og omhandler de temaer og tabuer som unge tumler med i hverdagen: psykisk sygdom, spiseforstyrrelser, seksuelt misbrug, digital mobning på de sociale medier, præstationspres m.m.

Serien er et godt udgangspunkt for undervisning, ikke kun som genstand for analyse i fx Dansk og mediefag, men også som afsæt for debat og refleksion i Samfundsfag og Religion. Desuden har Skam bidraget til at skabe ny opmærksomhed omkring nordiske sprog og serien kan således også indgå i sprogundervisning.

Skam og digital dannelse

Hvordan kommunikerer man med sine forældre via digitale medier? I den meget omtalte norske ungdomsserie Skam, fylder de digitale medier rigtig meget – både i og ’omkring’ serien. Brugen af digitale medier i Skam er derfor et oplagt emne at arbejde med i danskundervisningen, fordi eleverne i denne aldersgruppe kan spejle deres eget digitale medieforbrug i karakterenes og dermed identificere sig med dem. Det er formålet med dette undervisningsforløb at gøre eleverne mere bevidste og reflekterede omkring, hvordan andre og ikke mindst de selv, kommunikerer via digitale medier.

Målgruppe: 7-9 klasse

Fag: Dansk

Skam i tv-analyse: en digital tv-serie


TV-seriens grundlæggende tematik kredser om forskellige former for skam: mindreværd, skyldfølelser forbundet med spiseforstyrrelser, homoseksualitet, utroskab, følelser og det uperfekte liv. Serien udstiller tabubelagte emner fra hverdagen, og hermed bidrager den måske til at løsne op for skammen. Den skam som mange unge føler over ikke at kunne leve op til de photoshoppede idealbilleder, de spejler sig i på Instagram og Facebook.

Målgruppe: 7-9 klasse

Fag: Dansk

Skam kredser omkring de tabuer som unge mennesker oplever i deres hverdag. Bl.a. oplever seerne den konflikt der opstår som følge af at Isak forelsker sig i Even – samtidig med at han kæmper med at vedkende sig sin seksualitet. Den filmiske stil adskiller sig også fra andre tv-serier. Det gør den ved at Skams gennemgående stil domineres af dvælende nærbilleder underlagt sparsom dialog. Begge dele fremmer identifikationen med figurerne og deres indre følelser.

Dette materiale giver en introduktion til serien Skams brug af sociale medier i sprog, tematik og udtryk. Skam nytænker måden at producere tv-serier på ved at inddrage de nye medier i stilen og distributionen. De sociale medier og nettet fylder rigtigt meget i unges liv og ved at integrere disse mediers udtryk og den digitale mediebrug (fx det at man kan opdateres om universet via nettet 24/7) giver serien de unge seere en oplevelse af at få et autentisk indblik i karakternes liv – fordi det formidles på en måde som de kender fra hverdagen.

Fag: Dansk og mediefag

Målgruppe: Udskoling

Skam i sprogundervisningen

Det er veldokumenteret at tv kan pirre nysgerrigheden hos seerne og motivere dem til på egen hånd at udforske faglige emner som natur, historie, geografi og sprog.
En tv-serie som Skam kan i sammenhæng med sprogundervisning bidrage til at skabe en fin balance mellem (emotionel identifikation og) motivation og fagligt indhold. 
Dette materiale skitserer en række øvelser som kan inddrages når man anvender Skam i sprogundervisning.
Materialet henviser desuden til en række ressourcer som kan anvendes i sprogundervisning.

Fag: Dansk

Målgruppe: Udskoling

Find materialer om Skam på mitCFU

Lærere og elever kan se Skam via mitcfu.dk og også finde en pædagogisk vejledning, som består af refleksionsspørgsmål til eleverne og ideer til, hvordan læreren kan inddrage Skam i danskundervisningen. Se også artikel i Folkeskolen om CFU's forslag til inddragelse af Skam i Undervisningen.

Skam på universitetet

Den 3. april 2017 lagde Københavns Universitet hus til et seminar der satte fokus på serien: Skam som kulturelt og socialt fænomen samt som særegent tv-format. Læs om seminaret og om de metoder, der kan bruges til at analysere serien her: Skam på universitetet

Målgruppe: Lærere og lærerstuderende


Medieforsker Tobias Raun fra Roskilde Universitet beskrev i oplægget "Er Isak bare paranoid?", hvordan Skam's skildring af seksualitet udfordrer traditionelle heteroseksuelle synsvinkler. Tobias viste et klip fra Skam, hvor nogle teenagedrenge kigger på en gruppe dansende piger. Det skildres med traditionelt point of view, hvor seerne beskuer pigerne gennem drengenes blikke.  Men seerne for også adgang til den homoseksuelle Isaks blik på seancen. Ved at stille begge former for "blik" og oplevelse til skue, får seeren indblik i hvordan man som homoseksuel kan føle sig uden for i situationer, der ellers forstærker drengenes fællesskab. Foto: NRK

Kilder

Anne Jerslev: ”Forever Young” – anmeldelse af Skam

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Anmeldelse-af-den-norske-tv-serie-Skam

H.C. Christiansen: Skam: Et nyt tv-format.