Tv og film i sprogundervisning

Brugen af fremmedsproglige film og tv-udsendelser i undervisningen gør mødet med fremmede kulturer og sprog lettere tilgængelig. Alle elever, også de svage læsere, kan være med, og ved at inddrage levende billeder åbnes også op for muligheden for at etablere tværfaglige forløb, hvor sprog kan indgå i sammenhæng med religion, historie og samfundsfag.

Når elever oplever fremmedsprog, som tales i autentiske sammenhænge, stifter de således bekendtskab med sproglige vendinger og udtryk; fx slang, der har afsæt i talesprog, og ad den vej udvides deres ordforråd. 

Og på dette site kan du på Materialeplatformen downloade materialer der fortæller hvordan konkrete tv-udsendelser fra CFU kan anvendes i Fransk, Engelsk og Tysk.

---------

Kids English zone


I engelskundervisningens første år lægges vægten på det mundtlige arbejde.

Eleverne skal gennem en legende, kreativ og fantasifuld tilgang opbygge ordforråd, kommunikative færdigheder og derigennem sproglig selvtillid. Følgende er et forslag til, hvordan programserien ”Kids english zone” kan bruges i den tidlige sprogstart og understøtte engelskundervisningen, med opgaver knyttet til henholdsvis før, under og efter udsendelsen ses.

Fag: Engelsk

Målgruppe: Indskoling

----------

Ungdomsserien Skam i nabosprog-undervisning


Tv-serien Skam  har nærmest fået kultstatus i Norge, og også danskere har opdaget seriens kvaliteter. Anmeldere har rost serien til skyerne for dens autentiske skildring af norske gymnasielevers liv, for seriens særlige digitale snit og ikke mindst for den måde hvorpå serien har skabt opmærksomhed omkring norsk kultur og sprog.

I dette materiale skitseres en række øvelser som kan inddrages når man anvender Skam i sprogundervisning.

Desuden gives adresser på en række ressourcer som kan anvendes i sprogundervisning.

Fag: Dansk

Målgruppe: Udskoling

----------

X Factor i Engelsk


The X Factor er et af de mest kendte reality-tv-programmer. Programmet stammer fra England, men det findes i versioner i mange forskellige lande, bl.a. her i Danmark hvor det bare hedder X Factor. Langt de fleste elever i denne målgruppe kender til programmet, og mange følger med i det. Ved at bruge programmet i engelskundervisningen stifter eleverne bekendtskab med det engelske sprog og den engelske kultur via et velkendt og aktuelt tv- program samtidig med at de bliver underholdt undervejs. Formålet med dette undervisningsforløb er også at eleverne lærer hvordan den digitale teknologi og seerinddragelsen spiller en stor rolle i mange tv- programmer i dag. Her er The X Factor et oplagt valg da relaterede apps og second screen spiller en central rolle i netop dette reality-program.

Fag: Engelsk

Målgruppe: Udskoling

----------

Der gestiefelte Kater, ARD 2009 (kan streames/lånes på MitCFU) 60 min. 

Spillefilmsudgave af Grimms kendte eventyr. 
Niveau: Udskoling
Fag: Tysk
Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik.

Dette opgavemateriale til ARD’s filmatisering af eventyret om Den bestøvlede kat er tiltænkt 7.- 8. klassetrin. Opgaverne behandler: 1. ordindsamling, 2. forståelsesspørgsmål, 3. fortolkningsspørgsmål 4. grammatik 5. dialog med faste udtryk – Her drejer det sig om at snakke om filmen, og bruge udtryk for vurdering, ”synes om”, ”synes ikke om” osv.

----------

Einstein était un réfugié, af Solange Cicurel, Entre chien et loup, 2011 (kan streames/lånes på MitCFU)

Niveau: Udskoling/ungdomsuddannelser
Fag: Fransk
Læringsmål: Eleven kan anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i fransktalende lande

Undervisningsmaterialet lægger op til at arbejde med forståelse af filmen, baggrunden for historien og ordforråd, grammatisk set er der fokus på ”futur-proche”. 

----------

Fais pas ci, fais pas ça. (Kan hentes og streames fra mitCFU), ca. 30 min. 1. del af tv-serien.


Fag: Fransk
Niveau: Udskoling
Læringsmål: Viden om fransk kultur (her familieliv og skolesystem), forskelle på talt og skrevet sprog, relevant ordforråd.

Sproget i filmen er dagligdags og ligefrem, og det kræver et vist niveau at forstå, hvad der bliver sagt. Der bruges også slang og ikke altid grammatisk korrekt sprog, hvilket opgaverne tager højde for.

-----------

Franswa Sharl, Screen Australia 2009, 14 min. (kan streames/lånes på MitCFU)

Fag: Engelsk
Niveau: 7.-10. Klasse
Læringsmål: Eleven kan:

Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer.

Udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.

Tale og skrive engelsk, således at centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og tidsangivelse ved hjælp af verbernes former følges.

Har viden om hvordan man lever i engelsktalende lande.

--------

Jack and the Bean Stalk (kan streames/lånes på MitCFU). Illustreret eventyrfortælling. 15 min. 

Fag:             Engelsk
Niveau:         3.-4. klasse
Læringsmål: Eleven kan:

Forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier

Skrive relevante ord om et givent emne efter at have set et filmklip om samme.

Deltage i sproglege og små rollespil.

Eventyret om Jack og bønnestagen egner sig til et tværfagligt forløb med dansk om genren eventyr og anbefales til 3.- 4. klassetrin.

Der arbejdes med sammenhængen mellem skrift, lyd og betydning. Indlæringen styrkes gennem sproglege hvor ord og sætninger gentages, og hvor det motoriske og kommunikative indgår i arbejdet med sproget.