Digital dannelse

Digital dannelse er kommet på dagsordenen i folkeskolen og digitale færdigheder er skrevet ind i samtlige fælles mål i den nye folkeskolereform.

På denne side har du mulighed for at få materialer der sætter fokus på det digitale og sociale medier: fra materialer der giver anvisninger på hvordan det digitale er blevet en del af film og tv, hvordan vi bruger alternative skærmen når vi ser tv, hvordan YouTube kan inddrages i undervisningen og hvordan fx brug af tv-serien Skam kan hjælpe til at sætte fokus på vores brug af digitale medier Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab

Sæt digital dannelse på skoleskemaet

Af Camilla Mehlsen

Nutidens generation af børn og unge er vokset op med digitale medier som en naturlig del af deres hverdag og sociale liv og omtales derfor ofte som ”digitale indfødte”. Men nyere forskning og erfaring peger på, at de unge endnu ikke formår at forholde sig reflekterende og kritisk overfor teknologien. Uddannelsesrådgiver Camilla Mehlsen giver 5 bud på, hvordan lærerne kan sætte digital dannelse på skoleskemaet.

Brugen af second screenDet at vi bruger vores smartphone, tablet eller computer mens vi ser tv - er et meget relevant emne at tage op i danskundervisningen fordi eleverne selv bruger den digitale teknologi meget – også mens de ser tv. Derfor er det vigtigt at eleverne bliver mere bevidste om hvilken effekt second screen- brugen har for deres eget liv. Læs artikel om second screen.

Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser

Fag: Dansk

X Factor i Engelsk


The X Factor er et af de mest kendte reality-tv-programmer. Programmet stammer fra England, men det findes i versioner i mange forskellige lande, bl.a. her i Danmark hvor det bare hedder X Factor. Langt de fleste elever i denne målgruppe kender til programmet, og mange følger med i det. Ved at bruge programmet i engelskundervisningen stifter eleverne bekendtskab med det engelske sprog og den engelske kultur via et velkendt og aktuelt tv- program samtidig med at de bliver underholdt undervejs. Formålet med dette undervisningsforløb er også at eleverne lærer hvordan den digitale teknologi og seerinddragelsen spiller en stor rolle i mange tv- programmer i dag. Her er The X Factor et oplagt valg da relaterede apps og second screen spiller en central rolle i netop dette reality-program.

Fag: Engelsk

Målgruppe: Udskoling

En introduktion til filmanalyse – det digitale perspektiv

I dette materiale gives en introduktion til hvordan man kan analysere de film som i dag formidles på digitale medieplatforme som Vimeo og YouTube.

Målgruppe: Lærere ved folkeskoler og ungdomsuddannelser

Fag: Dansk, Mediefag, Filmkundskab


Skam i tv-analyse: en digital tv-serie

I dette materiale gives en introduktion til seriens Skams brug af sociale medier i sprog, tematik og udtryk.

Skam nytænker således måden at producere tv-serier på ved at inddrage de nye medier i stilen og distributionen. De sociale medier og nettet fylder rigtigt meget i unges liv og ved at integrere disse mediers udtryk og den digitale mediebrug (fx  det at man kan opdateres om universet via nettet 24/7) får de unge seere et hvad kan synes mere autentisk indblik i karakternes liv – fordi det formidles på en måde som de kender fra hverdagen.

Fag: Dansk og mediefag

Målgruppe: Udskoling

YouTube i undervisningen

Youtube er, foruden et næsten uudtømmeligt arkiv til viden, kultur og underholdning, også et værktøj, som lærere kan drage nytte af på forskellig vis.  I dette materiale,"Nye muligheder med YouTube i undervisningen" kan du få tips og tricks til hvordan YouTube kan anvendes i undervisningen: arkiver, tutorials, vejledninger, produktion og egne kanaler.