Begynderdidaktik – et nyt syn på sprogundervisning

Begynderdidaktik – et nyt syn på sprogundervisning

Foto: Jacob Nielsen

Med skolereformen er fremmedsprogsundervisning rykket ned på yngre klassetrin: engelsk i 1. klasse og fransk/tysk i 5. klasse, hvilket giver fremmedsprogslærerne nye didaktiske og metodiske udfordringer.
Projektet ”Tidligere sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed” er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet og Professionshøjskolen UCC og Metropol, der netop har til formål at udvikle ny viden om, hvordan lærere kan undervise i fremmedsprog for begyndere. Læs interview hvor projektlederne Petra Daryai-Hansen og Hanne Thomsen giver et indblik i tankerne bag projektet, og fortæller om hvordan lærerne kan undervise i fremmedsprog.

Læs interview her: Begynderdidaktik - et nyt syn på sprogundervisning

Mental styrke skaber god indlæring

Mental styrke skaber god indlæring

Hvad adskiller de børn, der får succes i undervisning fra de børn der har svært ved at håndtere de krav der stilles i skolen?
På et oplæg arrangeret af AVU-medier på Læringsfestivalen i Århus fortalte Sofie Münster, at ét personlighedstræk har større betydning for god indlæring end andre: selvkontrol. I dette interview fortæller Sofie Münster om hvordan selvkontrol kan bidrage til at styrke indlæring.

Læs Interview her: Mental styrke og indlæring

Interview med Rasmus Falbe Hansen: Film og historie

Interview med Rasmus Falbe Hansen: Film og historie

Anvendelsen af spillefilm i historieundervisningen har i de seneste år fået større betydning fordi det historiske drama har fået nyt liv, bl.a. via den oscarnominerede ”En kongelig affære”. Historiker og gymnasielærer Rasmus Falbe-Hansen har i flere år beskæftiget sig med brugen af film i undervisning. I dette interview fortæller han om, hvordan filmmediet kan formidle historien, og hvad man som lærer skal være opmærksom på når man bruger film i undervisningen.

Læs interviewet her


Hvordan kan film fremme indlæring?

Interview med forsker Tatiana Chemi fra Aalborg Universitet. Tatiana Chemi fortæller, at film ikke blot giver merværdi i forhold til motivation, men også fungerer positivt i forhold til tilegnelse af abstrakte og komplekse vidensfelter.

Interview med Tatiana Chemi