Faglig debat om "Læring med levende billeder"

På denne del af portalen kan du læse faglige artikler skrevet af forfatterne til lærebogen "Læring med levende billeder"

Du kan downloade bogen gratis her på sitet ("på "Materialeplatformen")


Et nyt tv-format: Ungdomsserien Skam

Af H.C. Christiansen og Gitte Rose

Tv-serien Skam  har nærmest fået kultstatus i Norge, og også danskere har opdaget seriens kvaliteter. Anmeldere har rost serien til skyerne for dens autentiske skildring af norske gymnasielevers liv, for seriens særlige digitale snit og ikke mindst for den måde hvorpå serien har skabt opmærksomhed omkring norsk kultur og sprog. 

Læs artikel om Skam her ›

Familiens medialisering - skolens udfordring

Af lektor Ole Christensen

I denne artikel belyses hvorledes familielivet i dag er præget af digitale medier, og hvilke mediekulturelle forudsætninger børn og unge erhverver sig i familien. 
I artiklen er en særlig opmærksomhed rettet mod at belyse, hvilken rolle børns og unges kulturelle og sociale baggrunde spiller i relation til hverdagens mediebrug. Endelig belyses det hvorledes disse mediekulturelle forudsætninger udfordrer skolens læringskultur i dag. Hent artiklen her


Filmarbejde i skolen

Af Thilde Emilie Møller, Ph.d.-studerende og Ole Christensen, Lektor 
I artiklen "Filmarbejde i skolen - fra kamera til tablet og nye arbejdsformer" belyses, hvordan lærere og elevers arbejde med filmmediet (dets særlige æstetik og formsprog) kan anvendes til at udvikle nye kreative og analytiske kompetencer.

Der gives eksempler på, hvordan tablet som produktionsværktøj kan udfordre vores forestilling om hvad der egentlig skal kendetegne pædagogiske medier.

I artiklen inddrages også nyere forskningsresultater der beskriver udviklingen af en mediepædagogisk praksis, og åbner op for helt nye multimodale produktions- og refleksionsformer i skolen.

Hent artiklen "Filmarbejde i skolen" her

Læs interview i Folkeskolen med de to forskere her:

Når elever er aktører

Af Frank Støvlebæk og Ole ChristensenI debatoplægget "Når elever er aktører" belyses, hvorledes der kan udvikles en mediepædagogisk praksis i skolen med fokus på udvikling af forpligtende læringsfællesskaber. Der gøres op med at betragte elever som digitale indfødte eller som særlige ressourcer, blot fordi de kan betjene noget udstyr. Der argumenteres for udvikling af projektorganiserede aktiviteter og værkstedsprægede arbejdsformer, og der gives eksempler på læringsaktiviteter, som på forskellige måder aktiverer og involverer eleverne. Fokus er rettet mod at udvikle læringsformer og samarbejdsformer, der kan understøtte innovative læreprocesser i skolen. 

Hent artiklen Når alle elever er aktører:

Arkiv med ældre artikler

Tegnefilm og sproglæring

Af Hanne Pedersen

I denne artikel fortæller Hanne Pedersen fra Animationsværkstedet om animations- og tegnefilmens særlige potentialer, og der gives eksempler på den konkrete brug af animation i pædagogisk kontekst.

Læs artiklen her:

Konvergens

Af Gitte Rose

Gitte Roses efterhånden klassiske artikel som anvendes som udgangspunkt for diskussion af begreberne"konvergens" og "remediering" i en lang række lærebøger. Download artikel "Konvergens" her:

Fra ord til billede

Af Ole Christensen, lektor UCC og Merete Skjødt Jørgensen, projektleder og skolebibliotekskoordinator i Svendborg Kommune.

I denne artikel beskrives nogle nedslag i Udviklingsprojekt “Ord til Billede” under Styrelsen for Bibliotek og Medier.
I projektet eksperimenterer 62 deltagende lærere med, hvordan brugen af visuelle digitale værktøjer kan fremme elevers faglige læsning i alle fag, og hvorledes projektorganiseret arbejde kan understøtte dette. Læs artiklen "Fra ord til billede" 

Slip undervisningen løs med digitale medier

Af Ole Christensen, lektor, Professionshøjskolen UCC Lars Tjørnelund Nissen, folkeskolelærer og mediepilot, Rantzausminde skole i Svendborg.

I denne artikel sættes fokus på eksperimenter med differentierede læringsformer, der gør op med traditionel klasseundervisning, og hvor arbejdet med digitale medier udfordrer lærere og elever. Det er vores erfaring, at digitale medier og digitale tjenester kan give rum til innovative læringsmiljøer, kan tilbyde nye arbejdsformer, hvor eleven er i centrum, og samtidig lægge op til nye måder at arbejde fagligt på i skolen.  Slip undervisningen løs med digitale medier 

Tv og sproglig indlæring

Tv og sproglig indlæring

Artikel omkring samspillet mellem sprogindlæring og tv-mediet: fordele, ulemper og pædagogiske udfordringer.

Kan man lære sprog ved at se tv? Læs om fakta og myter ›