Tv og sprog: fakta og myter

Ingen der har set børn synge jingler fra tv-kanaler eller efterligne deres favoritter fra børne-tv vil benægte, at tv har et stort indlæringspotentiale. Det er således også veldokumenteret at tv kan medvirke til at skabe motivation og nysgerrighed omkring faglige emner som natur, historie, geografi og politik.

Det har dog især været samspillet mellem tv og sproglig indlæring der har tiltrukket sig opmærksomhed, også uden for en snæver mediepædagogisk ramme. Der savnes dog en overordnet beskrivelse af tv’s potentiale for sprogindlæring. I denne artikel resumeres relevant forskning fra de sidste 20 år med henblik på at beskrive hvordan tv interagerer med sproglæring.

Læs artikel fra tidsskriftet Norden: Tv og sprog - fakta og myter